تهیه محتوای الکترونیکی

شرکت در فراخوان طرح سوال

برگزاری کارگاه

گزارش عملکرد  چهار ماهه اول

مناطق یا نواحی

 

 

 

 *

 *

ناحیه یک

 

  *

 *

 *

ناحیه دو

 

 

 *

 *

بروجن

 

 

 

 *

اردل

 *

  *  

 *

 *

فارسان

 

 

 *

 *

کوهرنگ

 

  *  

 *

 *

کیار

 *

  *

 

 *

لردگان

 

 

 

 *    

سامان

 *

  *  

 *

 *     

بن

 *

 

 *

 *  

بلداجی

 

 

 *

 *  

گندمان

 

  *

 

 *

خانمیرزا

 

  *

 

 * 

فلارد

 

  *

 *

 *  

لاران

 

 

 

 

عشایر

 

  *

 *

 *    

میانکوهتاريخ : سه شنبه بیست و سوم دی ۱۳۹۳ | 8:41 | نویسنده : گروه آموزشي زبان انگليسي استان |تاريخ : سه شنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 11:7 | نویسنده : گروه آموزشي زبان انگليسي استان |
تاريخ : سه شنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۴ | 11:42 | نویسنده : گروه آموزشي زبان انگليسي استان |
تاريخ : سه شنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۴ | 9:17 | نویسنده : گروه آموزشي زبان انگليسي استان |

از همکاری سرکار خانم صغرا سلیمی سرگروه شهرستان بن ، در خصوص ارسال مطالب آموزشی مفید در راستای اهداف پایگاه کشوری کمال تقدیر و تشکر را داریم.

بانک سوالات کتاب هشتمتاريخ : سه شنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۴ | 11:35 | نویسنده : گروه آموزشي زبان انگليسي استان |
تاريخ : سه شنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۴ | 10:44 | نویسنده : گروه آموزشي زبان انگليسي استان |

با عرض تبریک سال نوتاريخ : سه شنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۴ | 9:45 | نویسنده : گروه آموزشي زبان انگليسي استان |
تاريخ : سه شنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۳ | 11:42 | نویسنده : گروه آموزشي زبان انگليسي استان |
تاريخ : سه شنبه بیست و سوم دی ۱۳۹۳ | 12:10 | نویسنده : گروه آموزشي زبان انگليسي استان |
تاريخ : سه شنبه بیست و سوم دی ۱۳۹۳ | 11:57 | نویسنده : گروه آموزشي زبان انگليسي استان |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.